Welcome to the sites of

Boutique ****Hotel AGATKA Bratislava

Slovakia’s first boutique hotel is located on the outskirts of  Bratislava with an excellent view of the Low Carpathians, surrounded by the  Šúrsky forest nature reserve.

We offer our guests comfortable accommodation and a professional environment for business meetings, teambuilding events or workshops. In addition we can provide interesting alternative programs within the hotel complex itself.

We have a horse riding school and modern equestrian facilities, with more than 40 horses within the hotel grounds. You can also experience our golf academy, also situated in the grounds of the hotel. The golf academy comprises both teaching and training sections, thereby suiting beginners and professionals alike.

Car parking on site within our private courtyard, various culinary specialities available at the hotel restaurant and also across the street in our unique Gourmet club, wedding ceremonies under arbor in our green courtyard, relaxing golf rounds at our academy, horse riding…

What else? During the summer, enjoy pleasant sessions in the shade or relax in the garden pool, everything under one roof.

We are looking forward to your visit!

PRÁZDNINOVÁ JAZDECKÁ ŠKOLA

Týždňové turnusy budú začínať každý júlový a augustový pondelok a zúčastniť sa môžu všetky deti od 7 rokov.
Každý turnus trvá počas pracovného týždňa (5 dní) v čase od 8:00 – 16:00.

Minimálny počet prihlásených detí pre otvorenie turnusu je 5, maximálny počet detí je 15.

Cena Prázdninovej Jazdeckej Školy na Čiernej Vode je 29 EUR/dieťa/deň. V cene je zahrnutý lektor, desiata, obed, minerálka počas celého dňa, sprievodný animačný program a vstup do hotelového bazéna. Jazdecký výcvik môže byť v prípade záujmu rozšírený o popoludňajšie golfové lekcie, cena za Prázdninovú Jazdeckú Školu + golfové lekcie je 36 EUR/dieťa/deň.

Pre viac informácií kontaktujte: info@hotelagatka.sk alebo 02/ 459 436 11.