.

Rezervačný formulár

Použitiím rezeračného formuláru vyjadrujete svoj súhlas s použitím údajov výlučne za účelom rezervácie služieb hotela a na komunikáciu s recepiou hotela.
Powered by BreezingForms

HALD je interaktívny rozvoj osobnosti a vodcovstva v spolupráci s koňom a v súčasnosti je to najrýchlejší a najefektívnejší spôsob spoznania úrovne vodcovských predpokladov a schopností každého manažérskeho tímu. Je to nová, prevratná metóda vhodná aj pre formovanie predajných a projektových tímov.

Interakcia s koňom pomáha klientovi uvedomiť si svoj prirodzený vodcovský štýl, vlastné silné stránky ale aj rezervy a nedostatky a zároveň ponúka možnosť osvojiť si efektívne a správne šablóny reagovania a presadzovania sa. Efektívnosť metódy si môžete vyskúšať pri rôznych cvičeniach. Zažijete tak okamžitú spätnú reakciu na vlastný zlepšený výkon.

V prípade záujmu pre Vás radi zabezpečíme ukážku unikátnej metódy trénovania vodcovstva a rozvoja seba spoznávania v jazdeckom areáli na Čiernej Vode pri Kaštieli AGATKA Bratislava. Ukážka prebehne v krytej jazdeckej hale pod vedením skúsených inštruktorov, občerstvenie bude zabezpečené.

Nižšie Vám popíšeme ciele programu a jeho náplň, aby ste mali jasnú predstavu ako kurz prebieha, pre koho je určený a čo od neho môžete očakávať:

 

ZÁŽITKOVÉ UČENIE S KOŇMI

CIEĽ:

 • Získať podnet na rozvoj svojich vodcovských schopností v interakcii s majestátnym zvieraťom ako partnerom.
 • Zosúladiť to, ako komunikujem, aké signály vysielam, s tým, o čo sa v komunikácii usilujem.
 • Na rôznych analógiách lepšie porozumieť rôznym situáciám, do ktorých sa líder dostáva a musí ich riešiť.
 • Vidieť sa ,,z druhej strany? a dostať okamžitú, úprimnú, autentickú a rozvojovú spätnú väzbu.

 

OBSAH:

Situácie, o ktorých sa cez zážitok a jeho analýzu veľa naučíme:

 • Nový tím, noví spolupracovníci. Čo vyžarujem?
 • Ako sa budú na mňa pozerať?
 • Čo mám robiť, aby som sa stal v ich očiach lídrom?
 • Prekonávanie prekážok a ako dosiahnuť, aby nás tím nasledoval, aby sme nestrácali čas prekonáva ním neistoty.
 • Manažment zmeny, dosiahnuť, aby tím urobil niečo úplne nové, čo mu nie je vlastné.
 • Firemná vízia a jej hodnoty.
 • Ako motivovať tím a jeho členov, aby ju nasledovali?

 

JAZDECKÁ HALA NAMIESTO UČEBNE:

 • Inštruktáž, čo, prečo a ako budeme robiť.
 • Pár slov o tom, kto je náš partner a čím sa podobá tímu/spolupracovníkom.
 • Ukážky, úlohy, praktické skúšanie – všetko práca s koňmi.
 • Úlohy, ktoré sa riešia, sú pre koňa (a teda aj pre lídra, ktorý ho vedie) stále náročnejšie
 • Reflexia zážitku, identifikácia analógií s manažérskou praxou – čo sme si uvedomili, ako a kedy to využijeme v praxi.

 

LEADERSHIP POMOCOU KONÍ – VÝCHODISKÁ 

Kôň je prirodzený partner človeka, učenie s koňmi existuje už stáročia. Pre ľudí vo vedúcich pozíciách je ideálnym lakmusovým papierikom ich zručností a schopností. Kôň vycíti náladu, dôveru, ale aj strach, netrpezlivosť či agresivitu, a úprimne a bez okolkov dá najavo svojím správaním, čo cíti.

Je schopný rýchlo ,,zabudnúť? a ,,odpustiť? a pri učení ihneď poskytuje druhú šancu, ktorú v pracovnom živote nie vždy dostaneme. Cyklus praktického učenia v jazdiarni a reflexie po jazdení sa opakujú prvý aj druhý deň. Na základe sebareflexie a reflexie si účastníci zostavujú individuálne plány ďalšieho rozvoja. Po kurze účastníci dostanú videozáznam vlastnej práce s koňom.

 

TEAMBULDING POMOCOU KONÍ 

Pre teambuilding je kôň veľmi dobrý partner. Rýchlo identifikuje či máte jasný cieľ, stratégiu, zmysel pre tímovú prácu, či je jasná štruktúra tímu a hneď Vám dá najavo či podnety pre jeho spoluprácu sú jasné a zrozumiteľné.

Ako tím budete s týmto partnerom riešiť rôzne úlohy. Dozviete sa veľa o:

 • spolupráci v svojom tíme,
 • komunikácii,
 • prekonávaní prekážok,
 • schopnosti podať výkon a dosiahnuť stanovené KPI,
 • schopnosti tímu stanoviť si dobrú stratégiu,
 • o tímových roliach a štruktúre svojho tímu.

Ak chceme s druhým spolupracovať, je to silný zážitok, pozrieť sa na veci práve očami toho druhého. Váš partner je väčší ako Vy, je silnejší ako Vy je to osobnosť a zároveň je zvyknutý na život v tíme (stáde), pozná pravidlá svojho tímu/stáda, akceptuje ich a očakáva to isté od Vás.

 • Ak áno, máte v ňom spoľahlivého člena tímu.
 • Ak nie, stráca sa efektivita, synergia tým aj sebavedomie.
 • Spätná väzba bude úprimná, priamočiara a to je to najcennejšie čo z tých veľkých čiernych očí ostane ako stopa vo Vašom vnútri.
 • Máte šancu zlepšovať sa na základe pravdivej a bytostne úprimnej spätnej väzby.

 

VÁŠ KOUČ A PARTNER

 • Kôň vycíti náladu, dôveru, odhodlanie, lásku, nehu, rozhodnosť, cieľavedomosť, spokojnosť, opatrnosť ale aj neistotu, strach, agresivitu, zúrivosť, malovernosť, pochabosť, nedostatok zmyslu pre tímovú spoluprácu.
 • Kôň reaguje transparentnejšie a rýchlejšie ako človek na všetky uvedené stavy, nenecháva si reakcie ,,na neskôr? alebo ,,pre seba?
 • Kôň poskytuje okamžitú spätnú väzbu – ihneď prejaví nedôveru, rešpekt aj pohŕdanie.
 • Kôň poskytuje ihneď ,,druhú šancu?, akceptuje zmenu prístupu vodcu a prejaví pozitívnu reakciu.

 

Ak Vás program zaujal, neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám poradíme a privítame u nás, aby ste spoznali zaujímavú cestu Vášho rozvoja a rozvoja Vašej spoločnosti.

 

 

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.

qrcode

webnail

created by: Marek Sarvas